Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

28 Гру 2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТІ"

2. Код за ЄДРПОУ: 25112243

3. Місцезнаходження: 85114 м. Костянтинівка, вул.Інтернаціональна, 460

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 503-10-41, (044) 502-64-66

5. Електронна поштова адреса: cheremisova@konti.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://konti.com

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення

26.12.2018 р. за результатами проведення загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 53 вiд 26.12.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 26.12.2018 р. по 26.12.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини, направлені на внесення змін і доповнень до існуючих кредитних угод (договорів), укладених Товариством,  щодо: зміни відсоткової ставки, пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, графіку погашення кредиту отриманого Товариством, а також внесення будь-яких інших змін до зазначених угод (договорів) з визначенням інших умов на власний розсуд Генеральним директором Товариства або виконуючим його обов'язки або Фінансовим директором Товариства, сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 8800000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400 тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 361,34%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв акцiонерiв - 4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одностайно.

26.12.2018 р. загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 53 вiд 26.12.2018 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у період з 26.12.2018 р. по 26.12.2019 р. Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру: правочини (як нові так і правочини щодо внесення змін/доповнень до всіх існуючих на дату цих зборів), пов'язані з наданням Товариством забезпечення у вигляді застав нерухомого та рухомого майна, майнових прав, в яких виникне необхідність із визначенням умов і доцільності таких змін Генеральним директором Товариства або особою виконуючою його обов'язки або представником Товариства за довіреністю самостійно, на власний розсуд,  - сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 1400000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 2435400тис.грн. Співвідношення гранічної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 57,49%.  Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 5404991, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв акцiонерiв - 4864455, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 4864455 (89,99%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 (0%), кiлькiсть голосуючих акцiй, що утримались вiд голосування - 0 (0%). Таким чином, рiшення було прийнято одностайно.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний  директор        Усенін А.Б.

 

Новинки

  • Два печива з шоколадним смаком і додаванням дробленого обсмаженого арахісу з'єднані шаром ніжної начинки з додаванням фундукової пасти і покриті глазур'ю, в зручній упаковці.

  • Два печива з шоколадним смаком з'єднані шаром ніжної начинки з додаванням шоколаду і покриті глазур'ю, в зручній упаковці.

     

  • Два печива з характерним смаком згущеного молока, поєднані шоколадно-вершковим кремом та залиті шоколадною глазур'ю.

  • Два печива з шоколадно-ванільним смаком, з'єднані ніжною кремовою начинкою з ароматом ванілі та покриті шоколадно-молочною глазур'ю.

  • Два печива з шоколадним смаком і додаванням кокосової стружки, з'єднані ніжною кремовою начинкою з ароматом кокоса та покриті шоколадно-молочною глазур'ю. 

  • Глазуровані вафельні цукерки квадратної форми з темною начинкою. Кожна цукерка окремо упакована в практичну етикетку, яка зберігає смакові якості продукту тривалий час.

  • Шоколадні відформовані цукерки у формі серця, начинка – ціла заспиртована вишня у густому лікері.

  • Відливні в оригінальну індивідуальну форму цукерки з ніжною кремовую начинкою з ароматом трюфеля, покриті темною густою глазур ю.

Контроль якості

«КОНТІ» поважає законне право споживачів на безпеку харчових продуктів і дотримується позиції, що будь-яка інформація, яка стосується здоров'я та безпеки життєдіяльності людей, повинна бути відкритою, доступною і гранично чіткою.
Це основа існування цивілізованого суспільства.

Інвесторам

Компанія «КОНТІ» веде активну інвестиційну політику, завдяки чому є одним з лідерів кондитерського ринку, що динамічно розвивається та має можливість запроваджувати інноваційні технології у всіх сферах діяльності – виробництві, продажах, логістиці, IT.