Top.Mail.Ru
 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

11 Бер 2013

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «КОНТІ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 25112243

1.4. Місцезнаходження емітента 83015, м.Донецьк, бул.Шевченка, буд. 6 «Б»

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 062- 348-98-50, 062-341-14-88

1.6. Електронна поштова адреса lifinets@konti.com

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.konti.com/ua/media/news

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу III цього Положення.

2. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття

рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, органу, який видав)

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

07.03.2013

призначено

Член Наглядової ради

Плесконос Дмитро Анатолійович

фізична особа не надала згоду на розкриття своїх паспортних даних

0,00%

03.08.2012 року рішенням загальних зборів акціонерів  АТ «ВО «КОНТІ» з датою проведення 03.08.2012 року (протокол № 32 складений 03.08.2012 року) було прийнято рішення про обрання додатково до складу Наглядової ради нового члена Наглядової ради Плесконоса Дмитра Анатолійовича строком з 04.08.2012 року до дати проведення наступних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів, які відбудуться у 2013 року за наслідками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році (включно цю дату ) на платній основі. Прийняте рішення було розкрито в складі особливої інформації емітента в стрічці новин 03.08.2012 року, опубліковано в Відомостях ДКЦБФР 07.08.2012 року № 148 (1401).

07.03.2013 року рішенням чергових (річних) загальних зборів акціонерів з датою проведення 06.03.2013 року з оголошеною перервою до 07.03.2013 року (протокол № 35 складений 07.03.2013 року) прийнято рішення про продовження на платній основі  повноважень члена Наглядової ради Плесконоса Дмитра Анатолійовича строком до 16.07.2014 року (включно цю дату). Таким чином, строк на який обрано Плесконоса Дмитра Анатолійвича на посаду члена наглядової ради складає термін з 04.08.2012 року по 16.07.2014 року (включно).

Додаткова інформація щодо Плесконоса Д.А.: Загальний стаж роботи  - 30 років, у тому числі на керівних посадах – 24 роки. Досвід роботи: останнє місце роботи (з 2009 по 2011 рік) на посаді виконавчого Віце-Президента з розвитку бізнесу на масовому ринку Росії ОАО «Вымпел-Коммуникации» (м.Москва, Росія). Працював раніше ( з 2004 по 2009 роки)  у цій же компанії на посадах Виконавчого Віце-президента в країнах СНД, Членом Правління (Віце-Президентом), Генеральним директором в Московському регіоні, Директором зі збуту. З 1993 по 2004 роки працював у ООО «МАРС» (м.Москва, Росія) на посадах: останнє: Директор з розвитку продаж в Росії та країнах СНД, раніше: Директор по роботі з національними клієнтами, Керівник відділу продаж по Москві і Московській області, Керівник територіального відділу по Московському регіону, Торговий представник. До 1993 року – робота, служба та навчання в Збройних силах.

Часткою в Статутному капіталі емітента не володіє. В органах Товариства працює з 04.08.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.  Заборони обіймати певні посади та/або займатися певною діяльності немає. Плесконос Д.А. не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних.

 

Додаткова інформація щодо рішення, що стосується зміни складу посадових осіб:

Також 07.03.2013 року рішенням загальних зборів акціонерів з датою проведення 06.03.2013 року з оголошеною перервою до 07.03.2013 року (протокол № 35 складений 07.03.2013 року) прийнято рішення про заміну Генерального директора шляхом задоволення поданої ним заяви на дострокове припинення його повноважень за згодою сторін. Відповідно до цього рішення, загальні збори акціонерів визначили наступне:  затвердити кандидатуру нового Генерального директора: фізична особа – нерезидент України; прийняти до уваги, що рішення про зміну Генерального директора (про дострокове припинення Логвіновим Олегом Миколайовичем повноважень Генерального директора за згодою сторін) набуде чинності з дати, що передує даті призначення нового Генерального директора, та  за умови отримання дозволу на працевлаштування нового Генерального директора у відповідності до чинного законодавства України; визначити, що термін повноважень нового Генерального директора буде складати період до одного року, тобто період, на який буде виданий дозвіл на працевлаштування. Загальні збори акціонерів врахували особливості розміщення особливої інформації та визначили таке: з метою  розкриття особливої інформації в порядку, визначеному діючим законодавством, а саме: в повідомленні про зміну складу посадових осіб розмістити додаткову інформацію разом із повідомленням про рішення щодо члена Наглядової ради, в частині прийняття рішення про зміну Генерального директора, та зазначити, що датою вчинення дії буде дата прийняття рішення, яке набуде чинності за умови отримання дозволу на працевлаштування нерезидента України, тобто рішення прийнято під скасувальною умовою. До моменту отримання дозволу на працевлаштування нерезидента  та, як наслідок, до моменту отримання від фізичної особи – нерезидента України заяви про згоду на розкриття його персональної інформації, його персональна інформація та інформація про нього в складі особливої інформації, що належить до повідомлення необмеженому колу осіб, не публікується. Згодом, в залежності від факту отримання чи не отримання дозволу на працевлаштування, буде забезпечено  додатково розкриття особливої інформації із посиланням на цю розміщену особливу інформацію. На весь період, необхідний для збору документів та оформлення заяви та дозволу про працевлаштування нерезидента України, а також у разі відмови Центру зайнятості у видачі дозволу на працевлаштування нерезидента, Генеральним директором залишається Логвінов Олег Миколайович.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Генеральний директор                          (підпис)                                                     О.М.Логвінов

Новинки

  • Цукерка яка поєднує ароматну м'яку карамель та хрусткий подрібнений мигдаль, покрита темною глазур'ю.

  • Цукерка яка поєднує ароматну м'яку карамель та хрусткий подрібнений фундук, покрита темною глазур'ю.

  • Цукерка з незвичайним  поєднанням густої солодкої карамелі з подрібненим солоним арахісом в темній глазурі.

  • Вишукане праліне з ніжною кремовою начинкою молочного кольору з тонким, приємним смаком марципану вкрите шоколадною глазур'ю.

  • Вишукане праліне з комбінованим корпусом. Елегантне поєднання ніжної кремової начинки молочного кольору з тонким, приємним смаком марципану і ароматного малинового пюре вкрите шоколадною глазур'ю.

  • Чудовий десерт куполоподібної форми, що складається із трьох шарів - ніжне темне цукрове печиво, желейна начинка з додавання соку чорниці та ніжна збивна маса з ароматом італійського сиру Маскарпоне; поверхня десерту глазурована і декорована.

Контроль якості

«КОНТІ» поважає законне право споживачів на безпеку харчових продуктів і дотримується позиції, що будь-яка інформація, яка стосується здоров'я та безпеки життєдіяльності людей, повинна бути відкритою, доступною і гранично чіткою.
Це основа існування цивілізованого суспільства.

Інвесторам

Компанія «КОНТІ» веде активну інвестиційну політику, завдяки чому є одним з лідерів кондитерського ринку, що динамічно розвивається та має можливість запроваджувати інноваційні технології у всіх сферах діяльності – виробництві, продажах, логістиці, IT.